XR-20 Stage Light Hanger

XR-20 Stage Light Hanger

Code: XR-20

Status: Stocking

  • Origin: China
  • Brand: BestyArt Prolight
  • Dimensions: 30 mm
  • Weight: 0.45 kgs
  • Load capacity: 200 kgs
  • 1 year warranty
    Top selling products

✅ Specifications of XR-20 Stage Truss Aluminum Clamp

Specifications:30mm
Weight:450g
Load:200kg
Card management:38-54mm

1922 views
Gửi đánh giá của bạn cho sản phẩm này!
gửi đánh giá

Hiện chưa có đánh giá nào về sản phẩm này!

0985.999.345