Top bài viết hay

Kỹ Thuật điều Khiển ánh Sáng Bằng Time Code - Tiger Touch

  • 25/04/2020
  • Video đầu tiên AVL Technic giới thiệu đoạn video demo kỹ thuật điều Khiển ánh sáng (đèn sân khấu) bằng time code trong bàn Tiger Touch. Qua video thứ 2 cách bạn đón xem cách setup time code như thế nào nhé. AVL Technic Team chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi...

    • Xem thêm chia sẻ khác về kỹ thuật âm thanh ánh sáng:XEM THÊM
    • Xem các sản phẩm thiết bị ánh sáng tại: XEM THÊM

    0985.999.345